SmartSearch

 Scania EP 2007 Tooltip

Välkommen till det svenska Espacenet!

Genom Espacenet kan man nå över 100 miljoner dokument från hela världen, inklusive Sverige. För en del länder finns dokument ända från 1800-talet och fram till nu. En del av de äldsta dokumenten är inte sökbara med bibliografiska data, men de kan sökas med hjälp av publiceringsnumren.

I Espacenet kan man söka i fem olika databaser:

  • Databasen Worldwide innehåller patentdokument från hela världen. Man kan söka med engelska nyckelord i deras sammandrag och titlar.
  • Databaserna Worldwide EN, Worldwide FR och Worldwide DE innehåller bara dokument publicerade på engelska, franska respektive tyska. Man kan bara söka med nyckelord på respektive språk. Man kan söka i dokumentens titlar, sammandrag och fulltext.
  • Databasen SE innehåller svenska patentdokument. Man kan söka med svenska nyckelord. Man kan tills vidare bara söka i dokumentens titlar. Om du inte kan välja databasen SE beror det troligen på att du är kvar på den gamla svenska webbplatsen worldwide.espacenet.com. Klicka här för att komma till den nya se.espacenet.com, och uppdatera dina bokmärken!

Sökning i databasen SE har begränsningar. Dels innehåller databasen åtminstone till en början inte särskilt mycket svensk text, utan bara dokumentens titlar (från 1975 för samtliga dokumenttyper). Sökmotorn stöder inte bokstäverna å, ä och ö, utan de de behandlas som a eller o. Dessutom har å, ä och ö tidigare transkriberats (till exempel å till aa, ä till ae eller e och ö till oe), och sökmotorn kan inte hantera transkriberingarna automatiskt. Svenska patentdokument kan också sökas i databasen Worldwide, men bara när det finns en engelsk översättning av titel eller sammandrag.

Vid sökning i enbart svenska patentdokument rekommenderas därför PRV:s tjänst Svensk Patentdatabas , eftersom den ger möjlighet till fulltextsökning i hela den svenska patentdokumentationen.

Detta är sidan SmartSearch. Här kan du göra en enkel sökning direkt genom att skriva in en sökfråga i SmartSearch-fältet. Om du vill göra en mer detaljerad sökning med exempelvis bibliografiska data, välj Avancerad sökning. Om man väljer Klassökning visas klasslistorna för CPC, det kooperativa patentklassystemet.

SmartSearch är som standard kopplad till databasen Worldwide. Om man vill välja en annan databas kan man klicka här .

För att söka efter enbart svenska patent i SmartSearch, använd prefixet PN=SE i din sökning. För att söka efter enbart svenska patent i avancerad sökning i databasen Worldwide, använd SE i fältet "Publiceringsnummer".

De fullständiga patentdokumenten är i PDF-format. För att läsa dem behövs Adobe Acrobat Reader eller motsvarande programvara.

Har du frågor om Espacenet, kontakta PRV:s PatentSupport för mer information: Telefon 08-7822800 (08:00 – 16:40, sommartid 08:00 – 16:00), E-post kundsupport@prv.se