Hjälp


Sammandrag

Sammandraget, som visas efter dokumentets titel , är en kortfattad summering av den uppfinning som definieras av beskrivningen, patentkraven och figurerna .


Sammandrag blir normalt tillgängliga ungefär en månad efter en ansöknings publiceringsdag , men det exakta datumet beror på de publicerande myndigheterna som gör dem tillgängliga och levererar dem.


För dokument som ursprungligen inte har ett engelskt sammandrag kan det ha översatts till engelska. I en del fall har dock EPO inte översatt vare sig titeln eller sammandraget till engelska.


Engelskspråkiga sammandrag finns tillgängliga för alla patentdokument som tillhör PCT:s minimidokumentation och deras motsvarande dokument som är publicerade 1970 och senare, och i en del fall även längre tillbaka i tiden.


"Motsvarande dokument" väljs i den ordning som visas nedan:


  • EP-dokumentet på engelska (om det finns)
  • US-dokumentet (om det finns)
  • GB-dokumentet (om det finns)

I fältet "Nyckelord i titel eller sammandrag" kan man söka med ett ord eller upp till tio ord. Om man fyller i mer än ett ord (till exempel frame bicycle) kommer bara dokument som innehåller alla orden någonstans i titeln eller sammandraget att visas.


Som standard är färgmarkering av sökord aktiverat. För att avaktivera färgmarkeringen, avmarkera valet "Färgmarkera söktermer" i fliken Inställningar.


I databaserna "Worldwide" och "Worldwide EN" kan man bara söka efter ord på engelska. I databaserna "Worldwide FR" och "Worldwide DE" kan man söka efter ord på franska respektive tyska. I databasen "SE" kan man bara söka efter ord på svenska.


Man kan också söka efter flera ord inom citationstecken (till exempel "bicycle frame"). Då visas bara de dokument som innehåller exakt den textsträngen.


Man behöver inte skriva den booleska operatorn AND för att kombinera två sökord, eftersom det är standardoperatorn i detta sökfält.


Man kan också använda operatorn NOT för att utesluta vissa ord eller operatorn OR för att lägga till synonymer eller alternativ i sökfrågan. NOT kan inte placeras först i sökfältet utan måste stå efter en sökterm.


För att bredda en sökning kan man använda trunkeringssymboler (jokertecken) för att inkludera exempelvis pluralformen av ett ord eller alternativa stavningar.


När man söker i titlar och sammandrag går det inte att använda en del vanliga ord som till exempel for, with, the, but, and, of och any, eftersom de skulle ge ett mycket stort antal träffar.


Man kan inte använda diakritiska tecken, till exempel accenter och prickar över "ä" och "ö", när man söker i databaserna "Worldwide" och "SE".


Apostrofer ('), bindestreck (-) and snedstreck (/) är inte tillåtna när man söker i databaserna "Worldwide" och "SE". Använd mellanslag i stället.


För att uppnå bästa resultat rekommenderas att man söker med en kombination av sökord från sammandrag eller titlar och symboler från klassystemen IPC och/eller CPC .


Om man klickar på den röda knappen patenttranslate kan man få sammandraget översatt till ett annat språk än publiceringsspråket. Om texten är på engelska kan den översättas till något annat av de språk som stöds. Om texten är på ett annat språk kan den översättas till engelska.


Texten som ska översättas behandlas av ett specialanpassat översättningssystem som har utvecklats genom ett samarbete mellan EPO och Google.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: