Hjälp


XP: Referensnummer för NPL (icke-patentlitteratur)

Dokument av andra typer än patentdokument (NPL, "non-patent literature") ges referensnummer med bokstäverna XP i stället för landskod.


Bara de NPL-dokument som har blivit klassade i CPC och/eller anförda i en granskningsrapport utfärdad av EPO finns tillgängliga i Espacenet.


Man kan söka XP-dokument med hjälp av deras nummer, till exempel på sidan SmartSearch. Formatet på deras nummer är bokstäverna "XP" följt av ett serienummer på upp till nio siffror, till exempel XP1 eller XP000123456.


Man kan inte söka efter XP-dokument med namnet på deras författare. Man kan inte heller begränsa sökningar till att enbart omfatta XP-dokument.


För mer information om sökning i Espacenet, se dessa sidor: