Hjälp


Ansökningsnummer

Ansökningsnumret är det nummer som ges en ansökning när den lämnas in.


I Espacenet är alla ansökningsnummer från alla länder standardiserade till ett format, oavsett hur de skrivs på patentdokument. För de flesta länderna består Espacenets ansökningsnummer av landskoden (två bokstäver), ansökningsåret (fyra siffror) och ett serienummer som kan vara upp till sju siffror. Numren har en fast längd på 13 tecken. Om det behövs fylls serienumret med inledande nollor. Checksiffror som hör till numret utelämnas normalt.


Tolv länder eller organisationer använder ett annat format: Australien, Brasilien, Indien, Italien, Kina, Mexiko, Tyskland, Ungern, Ukraina, GCCPO, OAPI och WIPO. Deras ansökningsnummer består av:


  • Landskoden (två bokstäver)
  • Ansökningsåret (fyra siffror)
  • "Annan information" (en eller två bokstäver)
  • Serienummer (fem eller sex siffror)

Ett annat undantag är att nyare ansökningsnummer från Tyskland och USA består av 14 tecken.


Numret för EP-ansökningar kan skrivas in med endera två eller fyra siffror för ansökningsåret. Både EP07109822 och EP2007109822 är alltså tillåtna. Man kan också utelämna landskoden EP och skriva numret med eller utan checksiffran, till exempel 07109822 eller 07109822.2.


Numret för WO-ansökningar (PCT) består av landskoden WO följd av ansökningsåret (fyra siffror), landskoden för landet där ansökningen lämnades in (två bokstäver) och ett femsiffrigt serienummer, det vill säga totalt 13 tecken. Som exempel ska PCT-ansökningsnumret PCT/IB2007/51010 skrivas in som WO2007IB51010. Ansökningen PCT/MX2007/000062 ska skrivas in som WO2007MX00062. Den första nollan i serienumret tas bort för att ge totalt 13 tecken.


Dokumentkoderna A, B och C behöver inte skrivas in, eftersom dokument av dessa typer söks automatiskt. För en del dokumenttyper från vissa länder måste man dock mata in någon av dokumentkoderna D-Z efter numret, till exempel KR19910000410U.


För att hitta alla dokument som har en viss landskod i kombination med någon eller några andra uppgifter, till exempel ett publiceringsdatum, behöver man bara skriva in landskoden (till exempel GB) i fältet "Ansökningsnummer" och datumet i fältet "Publiceringsdag" .


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: