Hjälp


Bibliografiska data

Vyn Bibliografiska data för ett dokument innehåller dessa element:


Från sidan Bibliografiska data kan man i menyn till vänster välja att visa beskrivningen , patentkraven , mosaikvyn , originaldokumentet , anförda dokument , citerande dokument , INPADOC Legal status och INPADOC patentfamilj för det aktuella dokumentet (i den mån uppgifterna är tillgängliga).


För att se bibliografiska data för ett eventuellt beviljat patent, klicka på ett dokument med rätt dokumentkod (till exempel C2 för Sverige eller B för EPO) under Även publicerad som.


Man kan visa bibliografiska data för vilket listat dokument som helst genom att klicka på dess nummer.


Bibliografiska data för icke-patentlitteratur (NPL) innehåller referensnumret (XP-numret), publiceringsdatumet, CPC-klassning (om tillgänglig), dokumentets URL (om tillgänglig) och eventuella disclaimers.


Om sådan finns ges även en "digital object identifier" (DOI), ett permanent identifieringsnummer som ges till elektroniska dokument.


Om man klickar på den röda knappen "patenttranslate" kan man få sammandraget översatt till ett annat språk än publiceringsspråket. Om texten är på engelska kan den översättas till något annat av de språk som stöds. Om texten är på ett annat språk kan den översättas till engelska.


Texten som ska översättas behandlas av ett specialanpassat översättningssystem som har utvecklats genom ett samarbete mellan EPO och Google.


I menyn Inställningar kan man aktivera alternativet Visa popup med förklaring av klassymboler . Då visas information om en klassymbols innebörd när klickar på den.


I menyn ovanför dokumentets titel kan man göra fyra val:


  • Man kan spara dokumentet i sin patentlista genom att klicka på länken "Till min patentlista", som är utmärkt med en röd stjärna.
  • Om länken "Register" är aktiverad kan man klicka på den för att gå direkt till motsvarande ansökning i det aktuella nationella patentregistret eller motsvarande tjänst.
  • Man kan rapportera felaktiga data genom att klicka på länken "Rapportera datafel". Då öppnas ett nytt fönster med ett formulär på engelska där man kan ge detaljer om felet så att det kan rättas så fort som möjligt.
  • Man kan skriva ut sidan genom att klicka på "Skriv ut".

För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: