Hjälp


Booleska operatorer

Man kan kombinera söktermer genom att använda de Booleska operatorerna AND, OR och NOT. Man kan använda maximalt nio operatorer i samma inmatningsfält och maximalt 19 i hela söksidan.


Operatorn OR ("eller")

Man kan använda operatorn OR för att utvidga en sökning.

Exempel: car OR automobile OR vehicle

Denna sökfråga ger träffar i alla dokument som innehåller minst ett av de tre sökorden.

OR är standardoperatorn i fälten publiceringsnummer , publiceringsdatum , ansökningsnummer och prioritetsnummer .


Operatorn AND ("och")

Man kan begränsa en sökning genom att använda operatorn AND. En sökfråga kommer bara att ge träffar i de dokument som innehåller alla söktermer som kombinerats med operatorn AND.

AND är standardoperatorn i fälten titel , sammandrag , uppfinnare , sökande , CPC och IPC .


Operatorn NOT ("inte")

Man kan också använda operatorn NOT för att begränsa en sökning.

Exempel: nail NOT finger

En sökfråga kommer bara att ge träffar i dokument som inte innehåller sökorden efter operatorn NOT.

Man kan inte skriva NOT som första ord i ett inmatningsfält. Det måste placeras efter en sökterm.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: