Hjälp


Anförda dokument

Anförda dokument är dokument som har refererats till antingen under handläggningen av en ansökning (till exempel under nyhetsundersökning, bedömning, invändning, patentbegränsning eller besvär) eller av den patentsökande. De kan endera vara patentdokument eller icke-patentlitteratur, som till exempel tidskrifter eller avhandlingar.


I Espacenet visas alla anförda dokument som finns tillgängliga i våra databaser, oavsett vilket land de kommer ifrån. De anförda dokumenten grupperas efter ursprung (nyhetsundersökning, bedömning, invändning, sökande) och efter typ (patentdokument eller icke-patentlitteratur).


I Espacenet visas bibliografiska data för icke-patentlitteratur endast om de har klassats i det kooperativa patentklassystemet (CPC) eller anförts i en granskningsrapport utfärdad av EPO.


För att se en lista över anförda dokument ska man välja alternativet "Anförda dokument" i menyn till vänster i vyn Bibliografiska data.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: