Hjälp


Patentkrav

Patentkraven är den del av ett patentdokument som definierar det skyddsomfång som söks. Beskrivningen och ritningarna kan avvändas för att tolka patentkraven.


Oberoende patentkrav består oftast av två delar: Ingressen, som beskriver teknikens ståndpunkt, och den kännetecknande delen.


Ett förfarandekrav definierar ett nytt förfarande. Ett produktkrav definierar en ny produkt. Ett "product by process-krav" definierar en ny produkt genom att ange hur den har producerats.


Oberoende patentkrav definierar en uppfinnings väsentligaste särdrag. Oberoende patentkrav kan följas av ett eller flera beroende patentkrav (underkrav) som anger speciella utformningar eller aspekter av uppfinningen.


Om patentkraven finns i fulltext kan man klicka på fliken Patentkravsträd för att få en hierarkisk presentation av de oberoende patentkraven och deras underordnade krav. Man kan klicka på plustecknet (+) vid ett patentkravsnummer för att expandera dess underordande krav.  Man kan sedan klicka på minustecknet (-) för att stänga de underordande kraven. En grafiskt representation i trädform av de oberoende och beroende patentkraven visas längst ner på sidan.


Observera att patentkravsträden i undantagsfall inte kan visa strukturen på ett korrekt sätt, till exempel när antalet patentkrav är mycket stort eller när patentkraven inte är hierarkiskt organiserade på konventionellt sätt.


Man kan visa även patentkraven på ett annat språk än det som visas. Man väljer först det önskade språket och sedan klickar man på den röda knappen "patenttranslate". Om patentkraven är på engelska kan man översätta dem till något av de andra språk som stöds. Om patentkraven inte är på engelska översätts de till engelska.


Texten som ska översättas behandlas av ett specialanpassat översättningssystem som har utvecklats genom ett samarbete mellan EPO och Google.


I databaserna EP och WIPO kan man söka efter ord på engelska, franska och tyska i EPO-ansökningar och PCT-ansökningar.


Texten som visas i vyn Patentkrav är för en del länder ofta från A-dokumentet, även fast B-dokumentet eller dess bibliografiska uppgifter visas. I så fall kan man bara se patentkraven från B-dokumentet genom att öppna det i facsimilformat (PDF) från listan "Även publicerad som" i vyn Bibliografiska data.


Observera att sökord ger bara träffar på ansökningar som gjorts på det sökordens språk.


Som standard är färgmarkering av sökord aktiverat. För att avaktivera färgmarkeringen, avmarkera valet "Färgmarkera söktermer" i fliken Inställningar.


I menyn ovanför dokumentets titel kan man göra fyra val:


  • Man kan spara dokumentet i sin patentlista genom att klicka på "Till min patentlista", som är utmärkt med en röd stjärna.
  • Om länken "Register" är aktiverad kan man klicka på den för att gå direkt till motsvarande ansökning i det aktuella nationella patentregistret eller motsvarande tjänst.
  • Man kan rapportera felaktiga data genom att klicka på "Rapportera datafel". Då öppnas ett nytt fönster med ett formulär på engelska där man kan ge detaljer om felet så att det kan rättas så fort som möjligt.
  • Man kan skriva ut sidan genom att klicka på "Skriv ut".

För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: