Hjälp


Motsvarande dokument

Ett "motsvarande dokument" är normalt ett dokument på engelska från samma patentfamilj . Avsikten är att alla dokument som ingår i PCT:s minimidokumentation ska ha ett motsvarande sammandrag på engelska i databasen.


"Motsvarande dokument" väljs i denna ordning:


  • 1: EP-dokumentet på engelska (om tillgängligt)
  • 2: US-dokumentet (om tillgängligt)
  • 3: GB-dokumentet (om tillgängligt)

Alla dokument har inte ett engelskt sammandrag, men det finns mer än 29 miljoner som har det. Engelska sammandrag finns för alla dokument som tillhör PCT:s minimidokumentation (med undantag för en del av de senast publicerade, som fortfarande är under behandling) tillbaka till 1970 och deras familjemedlemmar. I en del fall finns sammandrag även för äldre dokument.


Om inget engelskt sammandrag kan hittas presenteras dokumenten i denna ordning:


  • 1: Dokument på tyska (om tillgängliga)
  • 2: Dokument på franska (om tillgängliga)
  • 3: Dokument på andra språk (om tillgängliga)