Hjälp


Databasen Worldwide

De EP- och WO-dokument som fanns i de avskaffade databaserna EP och WO har flyttats till de olika fulltextdatabaserna.

I databasen Worldwide kan man söka information om publicerade patentansökningar från mer än 90 patentmyndigheter. EPO är dock beroende av dataleveranser från alla dessa patentmyndigheter och kan därför inte garantera att data i Espacenet är fullständiga.


PCT:s minimidokumentation

Databasen Worldwide är baserad på PCT:s minimidokumentation, som har definierats av WIPO som minimikravet på den patentdokumentation som används för nyhetsundersökning. Information om PCT:s minimidokumentation finns på WIPO:s webbplats.

EPO har utvidgat innehållet i databasen långt därutöver, med dokument från andra länder och från längre bakåt i tiden. Dessutom har ytterligare information lagts till, till exempel klassuppgifter i CPC och uppgifter om anförda dokument som tillkommit under arbetet med att handlägga ansökningar.


Tillgång till PCT:s minimidokumentation i databasen Worldwide

Land I bildformat från Sammandrag från Klassning i CPC från
CH 1888, från och med CH1 1970 1888
DE 1877, från och med DE1 1970 1877, från och med DE1
EP 1978, från och med EP1 1978 1978
FR 1900 1970 1902
GB 1859 1893 1859
US 1836, från och med US1 1970 1836, från och med US1
WO 1978 1978 1978Senaste uppdateringar av databasen

Aktuell information om uppdateringsläget i databasen finns på EPO:s webbplats under Latest Bibliographic coverage och Latest full-text coverage (på engelska). Båda listorna uppdateras dagligen.


Uppdatering av databasen

EPO:s databaser uppdateras dagligen. Data läggs in så fort som möjligt när de har mottagits från de nationella patentmyndigheterna. Mer information om innehållet i databasen finns på denna sida på EPO:s webbplats (på engelska).


Sökbara uppgifter i databasen

Dokumenten i databasen har följande sökbara uppgifter: ansökningsnummer, prioritetsnummer, publiceringsdatum, uppfinnare, sökande och klassning i IPC (det internationella patentklassystemet).

Klassning i CPC (det kooperativa patentklassystemet) finns normalt tillgänglig inom några månader efter publiceringsdagen. Det innebär att man inte ska söka med CPC-symboler om man är intresserad av de allra senast publicerade dokumenten.

Engelska sammandrag finns normalt tillgängliga ungefär en månad efter publiceringsdagen, beroende på tillgång och leveranser från olika patentmyndigheter.

Om ett sammandrag publiceras på något annat språk än engelska översätts det normalt till engelska, om det inte finns något engelskt sammandrag från något annat dokument i patentfamiljen. Annars begärs ett sammandrag, som sedan läggs in i databasen.


Närliggande ämnen: