Hjälp


CPC (det kooperativa patentklassystemet)

Det kooperativa patentklassystemet (CPC) trädde i kraft 2013-01-01. Det är ett bilateralt system som utvecklas gemensamt av EPO och USPTO.

CPC uppdateras ständigt för att bli ett effektivt verktyg för sökning i patentinformationen. När ändringar görs i systemet uppdateras klassningen av berörda dokument.

CPC är EPO:s viktigaste klassystem.

När CPC efterträdde EPO:s tidigare klassystem ECLA i januari 2013 slogs klasslistorna för ECLA och för indexsystemet ICO ihop i en gemensam klasslista. Indexkoderna, både koder som utgjorde indelningar av ECLA-grupper ("breakdown codes") och separata koder ("orthogonal codes") lades i "2000-serien", genom att 2000 adderades till deras tidigare huvudgruppnummer.


CPC är baserat på IPC och består av:


  • Alla IPC-symboler
  • Huvudstammen ("the main trunk") av CPC-symboler
  • 2000-serien med indexkoder för tilläggsinformation

CPC innehåller samma sektioner som IPC, plus sektion Y för taggning av snabbt växande teknikområden och för teknik som spänner över flera sektioner av CPC.

CPC:s klassymboler innehåller ofta siffror som lagts till i slutet av motsvarande IPC-symboler. De extra siffrorna identifierar finindelningar som inte finns i IPC.

Uppskattningsvis 90 procent av dokumenten som CPC-klassas får sin CPC-klassning inom åtta månader efter publiceringsdagen.

För ytterligare information, till exempel konkordanslistor, utskrivningsbara definitioner och nyhetsnotiser kan man besöka CPC:s webbplats , som drivs gemensamt av EPO och USPTO.


Närliggande ämnen: