Hjälp


Datum: Format och intervall

Man kan söka efter specifika datum i något av dessa format:


 • ÅÅÅÅMMDD
 • ÅÅÅÅ-MM-DD
 • DD/MM/ÅÅÅÅ
 • DD.MM.ÅÅÅÅ

I vyn Avancerad sökning kan man använda de här formaten kan användas för att ange datumintervall:


 • 2005:2007
 • 2005,2007
 • "2005 2007"

När man använder SmartSearch kan man använda de här formaten för att ange datumintervall:


 • 2005:2007
 • pd="2005 2007"
 • pd="2005,2007"
 • pd="2005:2007"

Sökfrågan pd >=2005 AND pd <=2007 ger träff på dokument publicerade mellan 2005 och 2007.