Hjälp


Standardoperatorer

Man kan skriva in sina söktermer åtskilda av mellanslag. Man behöver inte skriva in de följande standardoperatorerna, som systemet använder automatiskt:


Titel

AND

Sammandrag

AND

Fulltext

AND

Publiceringsnummer

OR

Ansökningsnummer

OR

Prioritetsnummer

OR

Publiceringsdatum

OR

Sökande

AND

Uppfinnare

AND

CPC

AND

IPC

AND

När man använder SmartSearch är standardoperatorn AND.


Om man vill kombinera två eller flera sökfält i vyn Avancerad sökning måste man använda AND.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: