Hjälp


Beskrivning

Ett patentdokuments beskrivning informerar om det teknikområde som uppfinningen berör och om de fördelar som uppfinningen har. Texten innehåller en beskrivning av minst en utföringsform av uppfinningen och en förklaring hur den tillgodogöras industriellt.

Om man vill söka i beskrivningstexten som visas i vyn Beskrivning kan man använda webbläsarens sökfunktion.

Texten som visas kommer ofta från A-dokumentet (det först publicerade från den aktuella ansökningen), även fast det är B- eller C-dokumentet och dess bibliografiska uppgifter visas. I så fall kan man se beskrivningen från det senare dokumentet genom att öppna det som PDF från listan "Även publicerad som" i vyn Bibliografiska data.


Närliggande ämnen: