Hjälp


Nerladdning av dokument

Man kan ladda ner EP-dokument och WO-dokument på upp till 500 sidor genom att välja vyn Originaldokument, klicka på "Ladda ner" och följa instruktionerna. Om dokumentet är större än 500 sidor visas ett meddelande att dokumentet är för stort. Då är man tvungen att ladda ned det en sida i taget. Gränsen för nedladdning av andra dokument än EP och WO är 250 sidor.


För att ladda ned innehållet i Min patentlista, klicka på "Hämta originaldokument" och följ instruktionerna. Om listan innehåller EP- eller WO-dokument på mer än 500 sidor (250 sidor för andra dokument) visas ett meddelande att PDF-dokumentet är för stort.


Alla EP-dokument och Euro-PCT-dokument, oavsett storlek, kan laddas ned via EPO:s European publication server .


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: