Hjälp


ECLA (det europeiska patentklassystemet)

EPO:s tidigare klassystem ECLA har ersatts av CPC (det kooperativa patentklassystemet).


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: