Hjälp


Europeiska patentregistret

Det europeiska patentregistret är en gratis webbtjänst från EPO som:


  • lagrar all offentlig information som EPO har tillgång till rörande europeiska patentansökningar under behandling
  • innehåller handläggningsuppgifter om alla europeiska patentansökningar från det ögonblick då de publiceras
  • möjliggör tillgång till uppgifterna i Espacenet och Open Patent Services (patentfamiljeinformation och INPADOC Legal status)
  • innehåller alla offentliga dokument i EPO:s ansökningar, inklusive korrespondens mellan EPO och sökande eller ombud.

Från Espacenet får man tillgång till det europeiska patentregistret genom att klicka på "Register" i vyn Bibliografiska data.