Hjälp


Exportering av listor

Alla listor i Espacenet kan exporteras till CSV- eller XLS-filer som kan användas i andra applikationer.


Man kan bara exportera listor sida för sida, 50 dokument i kompakt format eller 25 i utökat format.


Man kan lägga till flera exporterade listor i samma Excel-blad, men om man exporterar flera CSV-filer i rad måste komma ihåg att ge dem olika namn eftersom standardnamnet är "results.csv".


Så här exporterar man en lista till CSV för att använda i Excel (observera att instruktionerna kan skilja sig i detalj beroende på programversion):

  • Klicka på "CSV" bredvid "Exportera" i menyn ovanför listan
  • Välj "Spara som" i dialogen som visas. Ange en plats, till exempel "Skrivbord", och om det behövs även ett filnamn.
  • Öppna ett nytt kalkylblad i Excel. Välj menyn "Data", sedan "Från text". Markera filen som du nyss sparade och klicka på "Importera".
  • I dialogen som öppnas, sätt Ursprunglig datatyp till "Avgränsade fält", sätt Filursprung till "MS-DOS (PC-8)" och klicka på "Nästa"
  • Sätt Avgränsare till "Komma", sätt Textavgränsare till " (citationstecken) och klicka på "Nästa".
  • Sätt Kolumndataformat till "Allmänt" och klicka på "Slutför"
  • Om det behövs, välj var importerade data ska placeras och klick på "OK". Resultatlistan importeras till ordnade kolumner i kalkylbladet.

Så här exporterar man en lista till XLS:

  • Klicka på "XLS" bredvid "Exportera" i menyn ovanför listan
  • Välj "Öppna" eller "Spara som" i dialogen som öppnas

Resultatlistan importeras till ordnade kolumner i kalkylbladet. Genom att klicka på ett dokuments publiceringsnummer kan man direkt öppna dess bibliografiska data i Espacenet.