Hjälp


SmartSearch: Sökfält

Den här tabellen innehåller en lista över de sökfält som kan användas i SmartSearch, tillsammans med förklaringar och exempel på sökfrågor.


Namn på sökfält

Förklaring

Exempel

in

Uppfinnare

in=smith

pa

Sökande

pa=siemens

ti

Titel

ti="mouse trap"

ab

Sammandrag

ab="mouse trap"

pr

Prioritetsnummer

pr=ep20050104792

pn

Publiceringsnummer

pn=ep1000000

ap

Ansökningsnummer

ap=jp19890234567

pd

Publiceringsdatum

pd=20080107 eller pd="07/01/2008" eller pd=07/01/2008

ct

Anförda dokument

ct=ep1000000

cpc

CPC-klassning

cpc="A61K31/13"

cpc

CPC combination sets

cpcc="C08F8/30", cpcc="C08F297/02"

ftxt

Fulltext

ftxt=microscope

desc

Beskrivning

desc=lens

claims

Patentkrav

claims=laser

ia

Uppfinnare eller sökande

ia=Scania eller ia="Nobel Alfred"

ta

Titel eller sammandrag

ta="laser printer"

txt

Titel, sammandrag, uppfinnare eller sökande

txt=microscope lens

num

Ansökningsnummer, publiceringsnummer eller prioritetsnummer

num=ep1000000

ipc

IPC-klassning i aktuell eller tidigare version

ipc=A63B49/08

cl

IPC eller CPC

cl=C10J3

OBS! Sökfälten ovan kan bara användas i SmartSearch!


Närliggande ämnen: