Hjälp


Ansökningsdatum

Ansökningsdagen för en patentansökning är den dag då ansökningen uppfyllde de legala krav som ställs att accepteras. Man hittar ansökningsdatumet vid rubriken "Ansökningsnummer" i vyn Bibliografiska data, till höger om själva ansökningsnumret. Ansökningsdatumet har formatet ÅÅÅÅMMDD.


Det finns inget speciellt sökfält för ansökningsdatum. Man kan dock söka efter ansökningar gjorda på ett specifikt datum genom att skriva in datumet i formatet ÅÅÅÅMMDD i sökfältet "Ansökningsnummer" i vyn Avancerad sökning.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: