Hjälp


Fulltext (Databaser och sökning)

Fulltextdatabaserna innehåller publicerade patentansökningar från hela världen som har beskrivning och/eller patentkrav på engelska, franska eller tyska:


  • Worldwide EN möjliggör sökning på engelska i hela texten från alla dokument i databasen Worldwide vars beskrivning och patentkrav publicerats på engelska.
  • Worldwide FR möjliggör sökning på franska i hela texten från alla dokument i databasen Worldwide vars beskrivning och patentkrav publicerats på franska.
  • Worldwide DE möjliggör sökning på tyska i hela texten från alla dokument i databasen Worldwide vars beskrivning och patentkrav publicerats på tyska.

De tidigare databaserna EP och WIPO har infogats i de nya fulltextdatabaserna.


Sökning i fulltextdatabaserna

I vyn Avancerad sökning väljer man en av fulltextdatabaserna från rullgardinsmenyn "Välj vilken databas du vill söka i".

Skriv sedan söktermer i ett eller flera av sökfälten. Sökord ska vara på databasens språk.

OBS! För att sökning i fulltextdatabaserna ska ge resultat måste man ange minst ett sökord i fältet "Nyckelord i titel, sammandrag eller fulltext", annars får man ett felmeddelande.

I SmartSearch skriver man först en eller flera söktermer och klickar på "Sök". Sedan klickar man på "Ändra sökningen" i vyn Träfflistan. Då får man möjlighet att välja någon av fulltextdatabaserna.

Man kan använda dessa sökfält:


  • ftxt= för fulltextsökning i beskrivningar och patentkrav
  • desc= för fulltextsökning i beskrivningar
  • claims= för fulltextsökning i patentkrav

Sökmotorn letar i databasen efter alla dokument som innehåller exakt de givan söktermerna. De använda sökorden färgmärks i texten.

OBS: I fulltextbaserna görs sökning bara i beskrivningar och patentkrav . Om man vill söka i titlar och sammandrag måste man söka i databasen Worldwide.


Närliggande ämnen: