Hjälp


Global Dossier

Tjänsten "Global Dossier" ger på ett och samma ställe tillgång till innehållet i akterna för ansökningar som är familjemedlemmar vid IP5-myndigheterna (EPO, USPTO, JPO, SIPO, KIPO) till EP-ansökningar som finns i det europeiska patentregistret.

Man får tillgång till tjänsten genom att klicka på "Global Dossier" upptill i vyn Bibliografiska data.

Listor över dokument och deras översättningar görs tillgänglig för EPO av de myndigheter som deltar i samarbetet. Alla dokument visas med sina nationella ansökningsdatum. Observera att det kan ta upp till åtta veckor efter den nationella publiceringen innan dokument finns tillgängliga i Global Dossier.

Listan nedan innehåller de myndigheter som deltar i tjänsten Global Dossier, tillsammans med en kortfattad beskrivning av den tillgängliga informationen.


  • SIPO (Kina): Patentansökningar med ansökningsdatum från 2010-02-10
  • EPO: Patentansökningar med ansökningsdatum från 1978-07-01
  • JPO (Japan): Patentansökningar och bruksmönsteransökningar med ansökningsdatum från 1991-01-01
  • KIPO (Korea): Patentansökningar och bruksmönsteransökningar med ansökningsdatum från 2000-01-01
  • USPTO (USA): Patentansökningar med ansökningsdatum från 2003-01-01 (plus en del äldre ansökningar)

EPO tar inget ansvar för att de visade uppgifterna är fullständiga, korrekta eller uppdaterade. För absolut säkra uppgifter rekommenderas man att kontakta de nationella myndigheterna.