Hjälp


Onlineutbildning och Hjälp

Onlineutbildning

Lär dig hur man använder Espacenet med EPO:s interaktiva e-learningmoduler (på engelska): Espacenet Assistant


Espacenets diskussionsforum

Välkommen att tycka till, ställa frågor och dela information med experter och användare på Espacenets Discussion Forum (på engelska)!


Hjälp

Espacenet erbjuder flera olika typer av hjälp. På alla söksidor och resultatsidor finns "snabbhjälp" som svarar på vanliga frågor. För fördjupad information finns allmänna hjälpsidor som innehåller förklaringar av olika ord och uttryck.

Om du har några frågor eller förslag är du välkommen att skriva (på engelska) till espacenet@epo.org.


Alfabetisk lista över hjälpsidor som förklarar ord och uttryck: