Hjälp


Uppfinnare

Uppfinnare är den eller de personer som anges som uppfinnare i en patentansökning. En uppfinnare kan också vara sökande. En uppfinnare är alltid en fysisk person.


Sökning av uppfinnare

Det rekommenderade formatet för att söka efter en uppfinnare är "Efternamn Förnamn" inom citationstecken. Andra sätt att skriva namnet ger också träffar, eftersom standardoperatorn i fältet är AND, men man kan då drabbas av fler irrelevanta träffar. Man kan också söka med bara ett efternamn.

När man söker efter en uppfinnares namn görs sökningen både efter det "ostandardiserade" namnet så som det angavs av sökanden själv och det "standardiserade" namnet som EPO använder. Om man klickar på plustecknet (+) bredvid en uppfinnares namn i vyn Bibliografiska data så visas en lista över de motsvarande ostandardiserade namnen.

Man kan inte använda diakritiska tecken, till exempel accenter och prickar över "ä" och "ö", när man söker i databasen "Worldwide". De är dock tillåtna i databaserna EP och WIPO. För att vara säker på att hitta alla varianter av namn bör man använda alla skrivsätt, till exempel Strom och Stroem i stället för Ström. Dokument som är publicerade med andra skrivtecken, till exempel kyrilliska, grekiska eller japanska, kan inte sökas med hjälp av sökandens namn.