Hjälp


IPC (det internationella patentklassystemet)

Patentklassystem används för att dela upp alla typer av teknik i olika teknikområden. Nästan alla patentdokument i världen, oavsett om det är publicerade ansökningar eller beviljade patent, tilldelas språkoberoende klassymboler under handläggningen. Klassymbolerna visar vilket teknikområde de hör till.


Patentklassystemens fördelar

Klassning gör det enklare att sortera och söka i patentdokument. Patenthandläggare, uppfinnare och företag behöver göra sökningar som ger så pålitliga resultat som möjligt. Pålitliga sökningar är nästan omöjliga utan klassning. Sökning med hjälp av bara text ger oftast ofullständiga resultat, eftersom patentdokument publiceras på många olika språk. Dessutom används ofta inte den vanliga terminologin inom olika teknikområden i patentdokument.


IPC, det internationella patentklassystemet

Olika patentmyndigheter använder olika patentklassystem. Det viktigaste systemet är IPC, "International Patent Classification". Det infördes 1968 och används av alla patentmyndigheter i världen, även av myndigheter som också använder sina egna system.

IPC är hierarkiskt uppbyggt och delas in i sektioner, klasser, subklasser, huvudgrupper och subgrupper. IPC omfattar ungefär 70000 grupper, som var och en identifierar ett teknikområde.


Teknikområden

IPC:s grundläggande indelning bygger på de åtta sektionerna:


  • A: Human Necessities
  • B: Performing Operations; Transporting
  • C: Chemistry; Metallurgy
  • D: Textiles; Paper
  • E: Fixed Constructions
  • F: Mechanical Engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting Engines or Pumps
  • G: Physics
  • H: Electricity

IPC är är inte översatt till svenska, men en förteckning över klassernas titlar finns på PRV:s webbplats .


IPC uppbyggnad

IPC har en systematisk och hierarkisk uppbyggnad. Klassningen blir mer och mer detaljerad för varje nivå. Exempel:


Nivå

Symbol

Titel

Sektion

A

Human necessities

Klass

A21

Baking; edible doughs

Subklass

A21C

Machines or equipment for processing doughs

Huvudgrupp

A21C1/00

Mixing or kneading machine for the preparation of dough

Subgrupp

A21C1/06

With horizontally-mounted mixing or kneading tools

Närliggande ämnen: