Hjälp


Dokumentkoder

Dokumentkoder används för att särskilja olika typer av publiceringar. Standarder för dokumentkoder utarbetas av WIPO. De följande dokumentkoderna används på de patentdokument som publiceras av EPO och WIPO:


EP-A-dokument:

Europeiska patentansökningar, publicerade 18 månader efter ingivningsdagen till EPO eller 18 månader efter prioritetsdagen

A1

Europeisk patentansökan publicerad med en granskningsrapport utfärdad av EPO

A2

Europeisk patentansökan publicerad innan en granskningsrapport blivit tillgänglig

A3

Separat publicering av en granskningsrapport utfärdad av EPO

A4

Kompletterande granskningsrapport

A8

Rättad förstasida till ett A1- eller A2-dokument

A9

Fullständig ompublicering av ett A1-, A2- eller A3-dokument

EP-B-dokument:

Europeiska patentskrifter

B1

Europeisk patentskrift (beviljat patent)

B2

Europeisk patentskrift i ändrad avfattning (publicerad efter invändning)

B3

Europeisk patentskrift i begränsad omfattning (publicerad efter patentbegränsning)

B8

Korrigerad förstasida till B1- eller B2-dokument

B9

Fullständig ompublicering av ett B1- eller B2-dokument

WO-A-dokument:

A1

Internationell patentansökan publicerad med granskningsrapport

A2

Internationell patentansökan publicerad utan granskningsrapport eller (från 2009-01-01) internationell patentansökan publicerad med deklaration enligt artikel 17(2)(a)

A3

Separat publicering av en internationell granskningsrapport

A4

(från 2009-01-01) Separat publicering av ändrade patentkrav och/eller förklaring enligt artikel 19

Man behöver inte ange de vanligaste dokumentkoderna A, B och C vid sökningar, eftersom de dokumenttyperna söks automatiskt.

Vissa dokument från en del länder har andra dokumentkoder, till exempel bruksmönster, sammandrag och tilläggspatent. För en del av dem måste man ange dokumentkoden i slutet av dokumentnumret vid sökning, till exempel "ES1005422U", "DE20152001346U" och "KR19910000410U".

Länderna med sådana dokument är: Österrike (AT), Chile (CL), Kina (CN), Tyskland (DE), Danmark (DK), Spanien (ES), Finland (FI), Japan (JP), Korea (KR), Nederländerna (NL), Norge (NO), Polen (PL), Rumänien (RO), Turkiet (TR), Taiwan (TW) och Serbien och Montenegro (YU).

En lista över svenska dokumentkoder finns här .


Närliggande ämnen