Hjälp


INPADOC

Databasen INPADOC

EPO:s databas INPADOC innehåller dels bibliografiska data från patentdokument, till exempel patentskrifter och publicerade ansökningar, dels den legala statusen för dessa dokument. INPADOC innehåller också en del uppgifter om behandling av ansökningar och betalning av årsavgifter.

Precis som andra databaser är Espacenet beroende av att data som levereras av andra aktörer, i det här fallet samarbetande patentmyndigheter, är korrekta och uppdaterade. Bibliografiska och legala data vara försenade för en del länder eller en del tidsperioder.

För att vara absolut säker på ett patents status rekommenderar vi att man kontaktar den patentmyndighet som har handlagt det.


INPADOC Legal status

Den legala statusen för ett patent eller en patentansökan informerar om beslut eller aktiviteter under dess handläggningstid eller giltighetstid. Espacenet hämtar sina uppgifter från EPO:s databas INPADOC, som kan ge en bra indikation om ett är i kraft, har förfallit eller bytt ägare.

Listor över de legala statuskoder som används i hela världen och över databasens innehåll finns under sidan "Useful tables and statistics, coverage and content - Weekly updates" på EPO:s webbplats (på engelska). Man bör alltid kontrollera ifall data eller statusinformationer saknas eller är försenade. För att vara absolut säker på ett patents status rekommenderar vi att man kontaktar den patentmyndighet som har handlagt det.


INPADOC:s patentfamilj

INPADOC:s definition av en patentfamilj är att den består av alla dokument som direkt eller indirekt (till exempel genom ett tredje dokument) har minst en gemensam prioritet. Den innefattar till exempel alla dokument som publiceras när en ansökan först görs vid en patentmyndighet och sedan inom prioritetsåret följs upp med likalydande ansökningar i andra länder.