Hjälp


Begränsningar

I Espacenet gäller dessa begränsningar för sökningar:


 • Man kan använda maximalt tio söktermer i varje sökfält.
 • Man kan använda maximalt 20 söktermer och 19 operatorer på varje söksida.
 • Vänstertrunkering stöds inte. Läs mer om trunkering av söktermer här .
 • Snedstreck kan bara användas i datum och i klassymboler i CPC eller IPC .
 • Namn på sökande och uppfinnare går inte att söka för dokument som är publicerade på språk med med andra alfabet, till exempel kyrilliska, grekiska eller japanska.
 • Diakritiska tecken, till exempel accenter och prickar över ä och ö, kan inte användas vid sökning i databasen Worldwide.
 • Vanliga ord som till exempel for, with, the, but, and, of och any  är inte sökbara, eftersom de skulle generera för många träffar.
 • Man kan inte söka efter XP-dokument med författarens namn. Man kan inte begränsa en sökning till att bara omfatta XP-dokument.
 • En del dokument kan inte hittas genom textsökning, eftersom de inte har någon översatt titel eller sammandrag.

I Espacenet gäller dessa begränsningar för visning av resultat i träfflistor:


 • En sökning ger maximalt 100 000 träffar, men bara de första 500 träffarna visas.
 • EP- och WO-dokument med upp till 500 sidor kan laddas ner i ett steg.
 • Andra dokument med upp till 250 sidor kan laddas ner i ett steg.
 • Man kan lagra upp till 100 document i Min patentlista i maximalt ett år.
 • Man kan spara upp till 50 sökfrågor i sökhistoriken .
 • Funktionen Hämta originaldokument i Min patentlista fungerar bara för dokument på maximalt 500 sidor.
 • Man kan bara sortera träfflistor som innehåller mindre än 500 träffar.
 • Listor kan bara exporteras sida för sida, det vill säga 30 dokument i kompakt format eller 25 dokument i utökat format.
 • Det går inte att göra några statistiska analyser. Viss statistik finns i EPO:s årsrapport (på engelska) och på sidan European patents and patent applications - statistics (på engelska)