Hjälp


SmartSearch: Begränsningar

  • Man kan totalt använda upp till 20 söktermer, med maximalt 10 för varje typ av bibliografiska data.
  • Vänstertrunkering och trunkering inne i ord stöds inte. Läs mer om trunkering av söktermer här .
  • Endast sökord på engelska ger korrekt resultat.
  • Snedstreck kan bara användas i datum (till exempel DD/MM/ÅÅÅÅ) och i klassymboler i CPC eller IPC .
  • Namn på sökande och uppfinnare går inte att söka för dokument som är publicerade på språk med med andra alfabet, till exempel kyrilliska, grekiska eller japanska.
  • Diakritiska tecken, till exempel accenter och prickar över ä och ö, kan inte användas vid sökning i databasen Worldwide.
  • Vanliga ord som till exempel for, with, the, but, and, of och any  är inte sökbara, eftersom de skulle generera för många träffar.
  • Beskrivningar och patentkrav i fulltext är inte sökbara.

För mer information om SmartSearch se dessa sidor: