Hjälp


Mosaikvyn

Ritningarna i ett patentdokument visar uppfinningens tekniska detaljer. De innehåller oftast referensnummer som man kan återfinna i beskrivningstexten, där man kan få detaljerna förklarade.

Vyn Mosaik visar en samling miniatyrer av ritningssidorna i ett dokument. Eftersom dessa bilder är mycket mindre än de i originaldokumentet går det fort och effektivt att få en överblick i mosaikvyn. Upp till sex figurer kan visas på en sida.

OBS! Man måste ha Adobe Reader 7 eller senare installerad på sin dator för att kunna se dokumenten i PDF-läsaren som ingår i Mosaikvyn och vyn Originaldokument.