Hjälp


Min patentlista

I Min patentlista kan man lagra upp till 100 dokument. Listan sparas maximalt ett år. Denna period återställs automatiskt varje gång listan används.


Man måste tillåta cookies för att kunna spara dokument i Min patentlista. Om man tar bort sina cookies så tas Min patentlista bort.


Man lägger till ett dokument till Min patentlista från en träfflista genom att klicka på stjärnan till vänster om dokumentet. När dokumentet lagts till visas det genom att stjärnan blir röd. Man kan också lägga till dokument från andra vyer, till exempel Bibliografiska data, genom att klicka på "Till min patentlista" upptill på sidan.


Man tar bort dokument från Min patentlista genom att markera rutan bredvid dokumentets titel och klicka på "X Radera vald(a)". Genom att klicka på "Välj alla" kan man markera alla dokument i listan. Man kan också ta bort dokument som visas i andra vyer, till exempel Bibliografiska data, genom att klicka på "Till min patentlista" upptill på sidan.


Man kan exportera Min patentlista till CSV- eller XLS-filer som kan användas i andra applikationer. Klicka på "Exportera (CSV|XLS)" i menyn upptill. Man kan till exempel göra backup på sin lista genom att exportera den till XLS.


Man kan välja dokument i listan och ladda ner dem i en enda PDF-fil genom att klicka på "Hämta originaldokument" i menyn upptill och följa instruktionerna. Om listan innehåller EP- eller WO-dokument på mer än 500 sidor (250 sidor för andra dokument) visas ett meddelande att PDF-dokumentet är för stort.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: