Hjälp


Icke-patentlitteratur (NPL)

EPO:s dokumentation för nyhetsundersökningar innehåller både patentlitteratur och annat tryckt eller otryckt material som kan vara tekniskt relevant för granskningen av patentansökningar.


Dokument av andra typer än patentdokument (NPL, "non-patent literature") ges referensnummer på upp till nio siffror som liknar ett patentnummer, men har bokstäverna XP i stället för landskod. Exempel: XP1, XP000123456


Bibliografiska data för icke-patentlitteratur (XP-dokument) visas bara i Espacenet om dokumenten har blivit klassade i CPC (det kooperativa patentklassystemet) eller blivit anförda i en granskningsrapport utfärdad av EPO.


Bibliografiska data för ett NPL-dokument innehåller XP-numret, publiceringsdatum, CPC-klassning (om tillgänglig), URL:en för publiceringen (om tillgänglig) och eventuella disclaimers.


Om man klickar på URL:en öppnas ett nytt fönster hos en extern leverantör som kan ha fullständig information. EPO har dock ingen kontroll över länkade sidor och det hända att länkarna inte leder någonstans.


Om sådan finns ges även en DOI-länk. DOI, "digital object identifier", är ett permanent identifieringsnummer som ges till elektroniska dokument. Systemet administreras av International DOI Foundation.


Om man känner till en DOI för ett icke-patentdokument kan man hitta artikeln genom att skriva in "doi=" plus DOI-numret i SmartSearch, till exempel doi="10.1016/0167-8655(88)90080-3"


Man kan inte söka efter XP-dokument med hjälp av författarens namn. Man kan inte begränsa en sökning till att bara omfatta XP-dokument.


Man kan söka efter XP-dokument genom att skriva dess nummer i SmartSearch.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: