Hjälp


Sökning av nummer

Om man har hittat ett nummer, till exempel i en artikel, men inte vet vad det är för slags nummer (till exempel ansökningsnummer, publiceringsnummer eller prioritetsnummer) eller vilket land det kommer ifrån kan man använda SmartSearch för att hitta det relevanta dokumentet. Man behöver inte veta exakt hur det ska formateras utan "fuzzy logic" hjälper till med sökningen. Man kan ge numret med eller utan landskod.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: