Hjälp


SmartSearch: Operatorer

Booleska operatorer

AND, OR och NOT stöds. Standardoperatorn är AND. Vänster har företräde över höger. Ingen operator har företräde som standard.


Närhetsoperatorer

Exempel: Sökfrågan mouse prox/distance<3 trap ger träff på dokument där orden mouse och trap är mindre än tre ord från varandra i sökfältet txt.


Exempel: Sökfrågan mouse prox/unit=sentence trap ger träff på dokument där orden mouse och trap är i samma mening i sökfältet txt.


Exempel: Sökfrågan mouse prox/unit=paragraph trap ger träff på dokument där orden mouse och trap är i samma stycke i sökfältet txt.


Jämförelseoperatorer

När man anger flera sökord som ska sökas inom ett sökfält ska de sättas mellan citationstecken. Allt mellan citationstecknen kommer att behandlas som en enda sökterm och hänsyn kommer att tas till ordens ordning.

• =

Är lika med. Detta är standardrelationen. Exempel: pa=siemens eller ti="electric motor"

• all

Alla sökorden mellan citationstecken måste finnas i sökindexet, men de behöver inte vara i samma ordning. Exempel: ti all "paint brush hair"

• any

Något av sökorden mellan citationstecken måste finnas i sökindexet. Exempel: ti any "motor engine"


Operatorer som bara kan användas för publiceringsdatum

• within

Exempel: pd within "2005 2006" eller pd within "2005, 2006"

• >=

Större än eller lika med. Exempel: pd >=2005 ger träff på dokument som har ett publiceringsdatum som är högre än eller lika med 2005.

• <=

Mindre än eller lika med. Exempel: pd <=2005 ger träff på dokument som har ett publiceringsdatum som är lägre än eller lika med 2005.