Hjälp


Originaldokument

Ett fullständigt patentdokument i Espacenet innehåller originaldokumentets samtliga delar, det vill säga sammandrag, beskrivning, patentkrav, figurer och eventuell sökrapport, i bildformat. Originaldokumentet är i PDF-format och kan visas, skrivas ut eller laddas ner.

Trots att Espacenets databaser ständigt utökas med flera länder och med mer fullständig täckning av olika dokumentsamlingar finns inte tillgång till alla typer av data för alla dokument. Ibland kan till exempel bara bibliografiska data finnas, men inte beskrivning eller ritningar i bildformat. Då är alternativet Originaldokument i menyn avaktiverat.

Ibland finns dock motsvarande dokument från andra länder eller andra publiceringssteg, som kan innehålla fullständiga originaldokument.

OBS: Man måste ha Adobe Reader 7 eller senare versioner installerat på sin dator för att kunna visa dokument i PDF-läsaren som används i vyerna Originaldokument eller Mosaikvy.


Nerladdning av originaldokument

Espacenet tillåter nerladdning av dokument med upp till 500 sidor som en enda PDF-fil. Om man vill ladda ner större dokument kan man använda EPO:s European Publication Server (på engelska). Den har inga storleksbegränsingar när man laddar ner EP- eller Euro-PCT-dokument.

OBS: För att kunna ladda ner dokument måste webbläsaren vara konfigurerad att tillåta cookies från Espacenet.

Man kan ladda ner hela dokument från vyn Originaldokument och ritningsminatyrer från vyn Mosaikvy.

För att ladda ner alla sidor från dokumentet som visas, klicka på "Ladda ner" i PDF-läsarens verktygsmeny. Då öppnas ett verfieringsfönster med en säkerhetskod. Fyll i tecknen som visas och klicka på "Skicka".

Om det är ett stort dokument kan nerladdningen ta ett par minuter. Klicka inte på "Skicka" igen innan nerladdningen har avslutats, för då tror systemet att du är en robot och stänger av nerladdningen! Om nerladdningen stängs av kommer systemet att begära att du matar in en ny säkerhetskod.


Utskrift av originaldokument

Man kan skriva ut patentdokument från Espacenet på olika sätt.

Utskrift av enstaka sidor: Från vyn Originaldokument kan man bara skriva ut den de visade sidorna, en i taget.

Utskrift av hela dokument: Om man vill skriva ut ett helt dokument måste man först ladda ner det som en PDF-fil och sedan skriva ut det med hjälp av sin PDF-läsare.


Närliggande ämnen