Hjälp


PCT:s minimidokumentation

PCT:s minimidokumentation har definierats av WIPO som minimikravet på den patentdokumentation som får användas för nyhetsundersökning av PCT-ansökningar. Mer information om PCT:s minimidokumentation finns på WIPO:s webbplats (på engelska).


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: