Hjälp


Utskrifter

För att skriva ut bibliografiska data , beskrivningar , patentkrav eller maskinöversatt text, väljer man först vad som ska skrivas ut i menyn till vänster och klickar sedan på "Skriv ut".


Från vyn Originaldokument kan man bara skriva ut den visade sidan. För att skriva ut ett helt dokument måste man först ladda ner det.


Alla typer av listor i Espacenet kan skrivas ut genom att klicka på "Skriv ut". Man kan bara skriva ut dem sida för sida (50 dokument i kompakt format, 25 i utökat format).


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: