Hjälp


Prioritetsdatum

Prioritetsdatumet är det datum då den allra första patentansökningen gjordes för en speciell uppfinning. Inom 12 månader efter det datumet kan man göra följande ansökningar för samma uppfinning och utnyttja samma nyhetsdaum genom att begära prioritet. I Espacenet hittar man prioritetsdatumet i vyn Bibliographic data till höger om "Prioritetsnummer". Datumet har formatet ÅÅÅÅMMDD.


Det finns inget speciellt sökindex för prioritetsdatum. Man kan dock söka efter dokument med ett visst prioritetsdatum genom att använda fältet "Prioritetsnummer" i vyn Avancerad sökning. Skriv bara in datumet i formatet ÅÅÅÅMMDD och klicka på "SÖK".


Om en patentansökan har flera prioriteter visas bara den första i träfflistan, så datumet som man sökte på kanske inte är synligt. Man kan dock alltid kontrollera resultatet i vyn Bibliografiska data. Datumet som man söker på är färgmärkt.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: