Hjälp


Prioritetsnummer

Prioritetsnumret är ansökningsnumret på den ansökan som prioritet begärs från.


Alla prioritetsnummer i Espacenet är standardiserade till samma format, oavsett hur de är skrivna på ett patentdokument. De har en fast längd på 13 tecken, exklusive dokumentkoden.


För de flesta länderna består prioritetsnumren i Espacenet av en landskod (två bokstäver), ansökningsåret (fyra siffror) och ett serienummer (maximalt sju siffror). Om det behövs fylls serienumret med inledande nollor. Checksiffror som hör till numret utelämnas normalt.


Tolv länder eller organisationer använder ett annat format: Australien, Brasilien, Indien, Italien, Kina, Mexiko, Tyskland, Ungern, Ukraina, GCCPO, OAPI och WIPO. Deras ansökningsnummer består av:


  • Landskoden (två bokstäver)
  • Ansökningsåret (fyra siffror)
  • "Annan information" (en eller två bokstäver)
  • Serienummer (fem eller sex siffror)

Ett annat undantag är att nyare nummer från Tyskland och USA består av 14 tecken.


En del dokument i Espacenet kan ha ett "X" efter prioritetsnumrets landskod, till exempel visas för FR1018027 numret USX1018027. Det görs för dokument där landskoden och datumet för prioriteten är känd, men inte det ursprungliga prioritetsnumret. I sådana fall skapas ett artificiellt prioritetsnummer genom att man tar den numeriska delen av ansökningsnumret (som också kan vara artificiellt) och lägger till det efter den landskoden och bokstaven X. Det visar alltså i vilket land den prioritetsgrundande ansökningen gjordes.


För att hitta alla dokument som har en visst prioritetsland i kombination med någon eller några andra uppgifter, till exempel ett publiceringsdatum, behöver man bara skriva in landskoden (till exempel GB) i fältet "Prioritetsnummer" och datumet i fältet "Publiceringsdag" .


Om prioritetsnumret är en aktiv länk i vyn Bibliografiska data kan man klicka på det för att gå till det motsvarande dokumentet. Om flera dokument har samma prioritetsnummer visas en träfflista.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: