Hjälp


Publiceringsdatum

Publiceringsdatumet är det datum då en patentansökan först publiceras eller görs tillgänglig för allmänheten. Innehållet blir då en del av teknikens ståndpunkt.

De flesta patentansökningarna, till exempel svenska och europeiska, publiceras 18 månader efter det tidigaste prioritetsdatumet. Tills dess hålls ansökningarna hemliga av de ansvariga myndigheterna.

Svenska och europeiska patentansökningar publiceras en gång i veckan. De europeiska publiceras normalt på onsdagar klockan 14:00 centraleuropeisk tid.