Hjälp


Publiceringsnummer

Publiceringsnumret är det nummer som ges till ett patentdokument vid dess publicering. Publiceringsnummer består i allmänhet av en landskod på två bokstäver och ett nummer på en till tolv siffror, till exempel SE523456, DE202004009768 eller US20040046892.


Formatet för publiceringsnumret på PCT-ansökningar (WO-dokument) har ändrats flera gånger:


  • Från 1978 till 2002-06-30 var formatet WOÅÅnnnnn (två siffror för året och fem för serienumret).
  • Från 2002-07-01 till 2003-12-31 var det WOÅÅnnnnnn (två siffror för året och sex för serienumret).
  • Sedan 2004-01-01 är det WOÅÅÅÅnnnnnn (fyra siffror för året och sex för serienumret).

Man kan använda vilket som helst av de formaten för numret på WO-dokument i SmartSearch, som använder "fuzzy logic".


För en del länder måste man ange dokumentkoden i slutet på dokumentnumret för att kunna hitta dokumentet, till exempel ES1005422U. De länderna är: Österrike (AT), Chile (CL), Kina (CN), Tyskland (DE), Danmark (DK), Spanien (ES), Finland (FI), Japan (JP), Korea (KR), Nederländerna (NL), Norge (NO), Polen (PL), Rumänien (RO), Turkiet (TR), Taiwan (TW) och Serbien och Montenegro (YU).


I sökfältet "Publiceringsnummer" kan man skriva in upp till tio nummer. Standardoperatorn är OR, så det räcker att skriva in numren åtskilda av mellanslag.


Man ska inte lämna mellanrum mellan landskoden och numret.


För att hitta alla dokument från ett visst land i kombination med någon eller några andra uppgifter, till exempel ett publiceringsdatum, behöver man bara skriva in landskoden (till exempel GB) i fältet "Prioritetsnummer" och datumet i fältet "Publiceringsdag" .


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: