Hjälp


"Även publicerad som"-dokument

En och samma uppfinning kan bli patentsökt i många olika länder. I Espacenet kallas de dokument som härrör från sådana besläktade ansökningar för motsvarande dokument. Man hittar dem under rubriken "Även publicerad som" i vyn Bibliografiska data. Ibland finns det inte plats för att visa alla sådana dokument. Då kan man klicka på "mer" för att visa alla.


"Även publicerad som"-dokument har alltid exakt samma prioritet. Genom att välja något av dem kan man kanske hitta ett dokument som har mycket lika eller identiskt innehåll, men är publicerat på ett språk som man föredrar. Det är dock inte säkert att alla dokument finns i facsimilformat.


När ett patentdokument får klassning i CPC överförs den också till alla familjemedlemmar som har identisk prioritet. Om en handläggare upptäcker att dokumenten inom en patentfamilj har olika innehåll kan familjen dock omdefinieras så att de kan få olika CPC-klassning.


EPO är beroende av dataleveranser från mer än 90 patentmyndigheter och kan inte garantera att uppgifterna för alla länder och tidsperioder är fullständiga.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: