Hjälp


Sökhistorik

Denna funktion sparar alla ens sökfrågor i en lista i fliken Sökhistorik, så att man enkelt kan upprepa en sökning senare om man till exempel vill bevaka en sökande eller ett teknikområde. Man kan aktivera eller avaktivera Sökhistorik i fliken Inställningar. Där kan man också ställa in hur många sökfrågor man vill spara (10, 25 eller maximalt 50).


Sökhistoriken sparas tills man avaktiverar funktionen eller tills man tar bort sina cookies. Man kan ta bort en sökfråga från listan genom markera rutan bredvid och klicka på "Radera vald(a)". Man kan ta bort hela listan genom att markera rutan "Välj alla" och klicka på "Radera vald(a)".


Man kan exportera hela listan till en CSV- eller XLS-fil som kan användas i någon annan applikation eller sparas som backup. Klicka på "Exportera (CSV|XLS)" i menyn upptill.


Man kan välja att visa listan i kompakt eller utökad form genom att klicka på de valen i menyn upptill. Om man väljer kompakt format visas sökfrågan som en länk. Om man klickar på den kommer man tillbaka till den söksida där frågan ställdes. I det utökade formatet kan man dessutom se den exakta sökfrågan och antalet träffar och datumet när man ställde frågan senast.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: