Hjälp


Träfflistan

Om en sökning ger några resultat visas en träfflista. Den innehåller denna information:


  • Antalet dokument som motsvarar sökfrågan
  • De söktermer som användes
  • Träffarna i kompakt eller utökad form, med en länk i form av dokumentets titel och en del av dokumentets bibliografiska data .

Det maximala antalet träffar per sökfråga är 100 000, men bara 500 visas, 25 i taget i utökat format eller 50 i kompakt.


Färgmarkering av söktermerna är som standard aktiverad. Man kan avaktivera färgmarkeringen i fliken Inställningar.


Man växlar till nästa sida av träfflistan genom att klicka på högerpilen upptill eller nedtill till höger på sidan.


Det är inte alltid möjligt att omedelbart efter en sökning veta exakt hur många träffar som kommer att visas. I sådana fall visas ett ungefärligt antal, som oftast är större än det verkliga antalet. Det ungefärliga antalet kan ändras vartefter man bläddrar igenom träffsidorna, eftersom bara ett dokument per patentfamilj visas och dubbelträffar gallras bort.


Dokumenten i träfflistan är sorterade i den ordning de lades till i databasen och inte nödvändigtvis i den ordning de publicerades.


Om man vill ändra på sin sökfråga kan man klicka på "Förbättra sökningen" upptill till vänster.


Om man väljer att visa en kompakt lista visas upp till 50 dokument per sida, med titel , publiceringsnummer , dokumentkod och datum.


Utrymmet för att visa namn och klassymboler i en utökad lista är begränsat. Om en siffra med ett plustecken visas nedanför namnen eller klassymbolerna, till exempel (+3), visar den hur många ytterligare namn eller klassymboler som visas om man väljer vyn Bibliografiska data genom att klicka på dokumentets titel.


Om antalet träffar är mindre än 500 kan träfflistan sorteras i stigande eller sjunkande ordning efter "Inlagd datum", "Prioritetsdatum", "Uppfinnare", "Sökande" eller "CPC".


En del dokument i databasen har inte någon engelsk titel. För dessa dokument visas titeln på originalspråket.


Om man klickar på ett dokuments titel öppnas vyn Bibliografiska data med mer detaljerad information.


Om man klickar på ett XP-dokument (icke-patentlitteratur) innehåller vyn Bibliografiska data en länk till en extern leverantör, om det finns någon.


Träfflistan kan exporteras sida för sida (50 dokument för en kompakt lista och 25 för en utökad) för användning i någon annan applikation.


Man kan ladda ner valda dokuments förstasidor i en enda PDF-fil genom att markera rutorna bredvid dokumentens titel och klicka på "Hämta förstasidor". Om man väljer alla dokumenten (genom att klicka på "Välj alla") kan man ladda ner maximalt 25 dokument i utökat format, eller 50 i kompakt format.


Om man klickar på stjärnan bredvid ett dokument läggs det till i Min patentlista.


Klassymbolerna i träfflistan är länkar. Man kan aktivera funktionen Popup med förklaring av klassymboler i fliken Inställningar. Om funktionen är aktiverad och man klickar på en klassymbol visas ett popup-fönster med information om klassymbolens innebörd och hierarkiska struktur i CPC. Om funktionen inte är aktiverad leder länken i stället direkt till CPC-klasslistan.


Om man klickar på RSS-ikonen till höger om rubriken "Träfflistan" läggs träfflistans URL till som en prenumeration till RSS-klienten på ens dator.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: