Hjälp


SmartSearch: Sökfrågor

I SmartSearch kan man ställa en sökfråga utan att ange sökfält.


Sökning utan specifika sökfält

Systemet bestämmer vilket sökfält (pd, num, ia, txt eller cl) som avses enligt dessa regler:


Inmatning

Förklaring

Sökfält

• ÅÅÅÅMMDD

• ÅÅÅÅ-MM-DD

• DD/MM/ÅÅÅÅ

• DD.MM.ÅÅÅÅ

Om inmatningen överensstämmer med något av de formaten är den ett datum.

pd (publiceringsdatum)

• H01M5/12

• B03

Om inmatningen motsvarar formatet för en klassymbol så är det en klassymbol.

cl (klassning)

• EP

• FR3

• MXPA01007454

Om inmatningen består av två (eller tre eller fyra) bokstäver följda av en siffror och/eller bokstäver är det ett nummer.

num

• Apple

• Microsoft

• Smith

Om inmatningen börjar med en stor bokstav följd av små bokstäver är det ett namn.

ia (inventor and applicant)

• motor

• engine

Om inmatningens format inte överensstämmer med något av dem ovan är det en text.

txt (titel, sammandrag, uppfinnare eller sökande)

Example: Siemens 1978783: Systemet söker efter dokument med Siemens som sökande eller uppfinnare och 1978783 som publiceringsnummer, ansökningsnummer eller prioritetsnummer.


Om man skriver flera söktermer inom citationstecken kommer allt inom citationstecknen att behandlas som en enda sökterm och hänsyn kommer tas till söktermernas ordning.

Example: "laser scanning microscope"


Sökning inom angivna sökfält

Se listan över sökfält !


Söktermer som ska användas inom ett angiver sökfält måste sättas inom citationstecken. Sökfrågorna läses från vänster till höger.


Exempel:


ti="electric motor"

ti any "motor engine"

ti all "paint brush hair"


I SmartSearch kan man använda både närhetsoperatorer och jämförelseoperatorer (till exempel any, within och all). För mer information, se SmartSearch: Operatorer .


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: