Hjälp


Inställningar

I fliken Inställningar kan man genom att markera rutor välja att aktivera eller avaktivera sökhistorik, visning av popup med förklaring av klassymboler och färgmarkering av söktermer. Färgmarkering av söktermer är aktiverat som standard.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: