Hjälp


SmartSearch

SmartSearch kombinerar flera funktioner i ett enda enkelt sökingång så att man kan söka med eller utan att ange speciella sökfält .


Man kan skriva in namn på sökande och uppfinnare, nummer, datum, sökord och klassymboler i vilken ordning som helst utan att ange vilket sökfält som ska användas för varje sökterm. Man behöver inte veta exakt hur nummer ska formateras utan "fuzzy logic" hjälper till med sökningen.


Sökmotorn "gissar" vilka sökfält man vill söka i och vad den ställda frågan betyder. Upptill i Träfflistan visar systemet hur det har tolkat din sökfråga.


Man kan klicka på "Ändra sökningen" upptill till vänster om man vill ändra på sin sökfråga.


Den första sökningen i SmartSearch görs alltid i databasen Worldwide. När man har fått en träfflista kan man klicka på "Ändra sökningen" och i stället välja databaserna EP eller WIPO från rullgardinsmenyn.


Erfarna användare kan också använda sökning med kommandon. SmartSearch använder sökspråket CQL (Contextual Query Language). Med hjälp av det kan man använda sökfält, vilket är fördefinierade koder som används framför söktermerna.


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: