Hjälp


Sortering av listor

Om antalet träffar i en lista är mindre än 500 kan den sorteras i stigande eller sjunkande ordning efter "Inlagd datum" (bara träfflistor), "Prioritetsdatum", "Uppfinnare", "Sökande" eller "CPC".


För mera information om sökning i Espacenet, se följande sidor: