Hjälp


Titel

Titeln är en kort text (oftast bara en mening) som sammanfattar innehållet i ett dokument.


Man kan söka i fältet "Nyckelord i titel" med upp till tio ord, åtskilda av mellanslag eller operatorer. Om man fyller i mer än ett ord (till exempel frame bicycle) kommer bara dokument som innehåller alla orden någonstans i titeln att visas. Man kan också söka efter flera ord inom citationstecken (till exempel "bicycle frame"). Då visas bara de dokument som innehåller exakt den textsträngen.


Observera att titlar inte alltid är tydliga eller detaljerade. De kan ibland vara avsiktligt oklara. Vi rekommenderar därför att man söker i fältet "Nyckelord i titel eller sammandrag" eller i fulltextdatabaserna i stället.


En del dokument i databasen Worldwide har ingen engelskspråkig titel. Då visas titeln på originalspråket, om någon sådan finns i databasen.