Hjälp


Översättning med Patent Translate

Med hjälp av Patent Translate kan man göra automatisk översättning av sammandrag, beskrivningar och patentkrav från engelska, franska och tyska till de 28 officiella språken från EPO:s 38 medlemsländer, och vice versa. Man kan dessutom översätta från kinesiska, japanska, koreanska och ryska till engelska, och vice versa.

Patent Translate är en maskinöversättningstjänst som har specialanpassats för den vokabulär och grammatik som används i patentdokument. Patent Translate använder statistiska metoder och jämför dokumentet som ska översättas med miljoner patentdokument som har översatts av professionella översättare.

Observera att översättningarna som görs av Patent Translate inte är legalt bindande. De är avsedda att ge en indikation om innehållet och vara ett stöd för att bedöma om ett patentdokument är relevant.

Som ett alternativ till att använda Patent Translate kan man ofta hitta motsvarande originaldokument som har översatts manuellt till andra språk. Om sådana finns visas de vid rubriken "Även publicerad som" i vyn Originaldokument.


Bidra till Patent Translate

EPO välkomnar feedback på de översättningar som levereras av Patent Translate.

Man kan göra en bedömning av en översättning genom att välja i listan som visas i det grå fältet till höger om den och klicka på knappen "Submit".

Man kan även hjälpa EPO att förbättra kvaliteten på översättningarna genom att föreslå en bättre översättning av hela meningar eller enstaka ord. Om man klickar på en mening i översättningen visas knappen "Submit corrections". Om man klickar på den öppnas ett fönster där man kan välja textavsnitt och föreslå förbättringar.